Dezenfeksiyon Hizmeti

Adana Dezenfeksiyon Hizmeti

Genel dezenfeksiyon dezenfekte hizmeti toplu yaşam alanlarında, kurumlarda, hastanelerde, okullarda, kreşlerde, tren, uçak, otobüs, gemi gibi ulaşım araçlarında günümüzde birçok yaygın hastalığın bulaşmasını ve kontrolünü sağlamak amacı ile uygulanmaktadır.

İnsan sağlığını korumak açısından özellikle şehir hayatında çok önemli bir yer almaktadır.

Dünya nüfusunun devamlı artışı ve birçok kimyasalın hayatımızda olumsuz olarak kullanılması, çevre kirliğinin oluşturduğu durumlar, birçok gözle görülmeyen hastalık etmeni, virüsler, bakteri ve mantarlar günümüzde insan hayatını dolaylı olarak tehdit etmekte, özellikle de insanlarda ve diğer canlılarda bulaşıcı hastalıklara sebep olmaktadırlar.

Bu yüzden dezenfeksiyon hizmetinin önemi günümüzde önemli bir yer tutmakta olup, özellikle uzmanlar tarından toplu yaşam alanlarında düzenli uygulanması insan sağlığı açısından çok büyük bir önem ve gereklilik olduğu belirtilmektedir.

Dezenfeksiyon hizmeti birçok bulaşıcı hastalığın solunum ve cilt teması yolu ile insan vücuduna geçmesini önler.

Dezenfeksiyon hizmeti T.C. Sağlık Bakanlığı ve dünya sağlık örgütü ( who ) tarafından desteklenerek önerilmekte ve birçok alanda insan, toplum ve iş sağlığı açısından mecburi olarak uygulanır duruma gelmektedir.

İnsan sağlığı açısından çok önemli ve gerekli olan hacimsel dezenfeksiyon hizmeti yetkili firmalar tarafınca uygulanan toplu kullanım alanlarında gerekli tek metoddur.

Mikroorganizmalar, tüm canlılar gibi uygun ortam bulduklarında beslenerek çoğalırlar ve yaşamlarını toprak, hava, su gibi cansız ortamlar ile bazı hayvan ve insan vücudu gibi konak canlılar üzerinde sürdürürler.

Dezenfeksiyon: İnsanlarda hastalık yapma özelliği olan mikropları uzaklaştırma işlemidir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ve genellikle kimyasal içerikli maddelere Dezenfektan denir.

Bulaşıcı hastalıkların önemi bulaşıcı hastalıklar, sık ve yaygın görüldüğü, ölümlere, başka hastalıklara ya da sakatlıklara yol açtığı, iş gücü ve maddi kayıplara sebep olduğu için son derece önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması ve aşılama yapılması ile bulaşıcı hastalıkların çoğundan korunmak mümkündür.

 

Bulaşıcı Hastalık Etkenleri

Bakteriler: Normal mikroskopla görülebilen, çoğunlukla antibiyotiklerle öldürülebilen, virüslere göre daha büyük olan canlılardır.

Virüsler: Normal mikroskopla görülmeyen, antibiyotik denilen ilaçlarla öldürülemeyen, sadece canlı ortamlarda üreyebilen ve diğer mikroplardan çok daha küçük olan canlılardır.

Parazitler: Mikrop kadar küçük tek hücreli canlılar olabildiği gibi (sıtma etkeni), bağırsak solucanı, kıl kurdu ve tenya (abdestbozan) gibi gözle de görülebilen canlılardır.

 

ENFEKSYONLARIN İNSANA BULAŞMA YOLLARI

Kaynak hastalık

  • Hava yolu ile
  • Ağız Beslenme Yolu İle
  • Cilt Teması Yolu İle
  • Böcek Haşere Kemirgen Ve Diğer Zararlılar Yolu İle

KAPALI ALANLARDA HACİMSEL DEZENFEKSİYON HİZMETİ MİKROORGANİZMA VE BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE KONTROL İÇİN GEREKLİ BİR HİZMETTİR. SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DEZENFEKSİYON YAPTIRIN !

 

Dezenfeksiyon hizmeti birçok hastalık etmeni virüslerin, bakterilerin ve fungusların kontrol altına alınmasına ve ortamdan temizlenmesini sağlar.

Sağlıklı bir yaşam için toplu yaşam ortamlarında düzenli olarak genel hacimsel dezenfeksiyon hizmeti yaptırılmalıdır.

Genel dezenfeksiyon hizmetini T.C. Sağlık Bakanlığı yetkili firmalara yaptırınız.

Kişisel temizlik ve ortam temizliği hiçbir zaman hacimsel dezenfeksiyonun yerini almaz. Hacimsel olarak yapılan dezenfeksiyon sayesinde dezenfektan partikülleri tüm ortama yayılır ve tüm mikroorganizmaları yok eder.